Mentorálás

Továbbképzés

2010. január 29-én a mentortanároknak belső továbbképzéssel egybekötött értekezletet tartottunk.

Glowacz Miklósné:Emlékeztető
Kremó Márta, Raoul Wallenberg:
            Mentorálás, mint az esélyteremtés lehetősége
Verebes Judit, Raoul Wallenberg:
            A mentorálásban rejlő személyiségfejlesztő hatások
Dorozsmainé Balogh Erika, Raoul Wallenberg:
            A mentortanárok tevékenysége, TÁMOP-os adminisztrációs elvárások


Mentorrendszer

A mentorrendszer létrehozása lehetővé teszi, hogy azok a tanulók, akik folyamatos figyelemre és tanulmányikban korrekcióra szorulnak, ne hagyják el a képzést az első kudarcok után.

Cél:

Egyik fő célkitűzés a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének növekedése.

Feladatok:

"A hátrányos helyzetű fiatalok és családjuk számára családpedagógiai szolgáltatást nyújtunk (pl. tanulásmódszertan, pályaorientáció, pályaválasztás, mentálhigiéné, stb.), elősegítve esélyegyenlőségüket a munkaerő-piacra jutáshoz.

Főbb feladatok:

  • a tanulmányi eredmény nyomonkövetése;
  • tanulási problémákban segítségnyújtás szervezése;
  • kapcsolattartás osztályfőnökkel, szaktanárokkal, gyermekvédelmi felelőssel, iskolai védőnővel;
  • együttműködés külső intézményekkel;
  • információnyújtás, tanácsadás (életvezetési problémák, életmód-életvitel, konfliktuskezelés, továbbtanulás - pályaválasztás).

Ebben a rendszerben a Humán TISZK intézményeiben összesen 70 mentortanár 150 diák mentorálását végzi el.

A Mentoráláshoz kapcsolodó dokumentumok megtekinthetők a Letöltés menüpont alól.


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.